Kind Centrum Monitor

Tevredenheidspeiling ouders en kinderen van Het Molenven

Alle scholen van de Stichting Leijestroom hebben in schooljaar 2017-2018 deelgenomen aan de Kind Centrum Monitor (KCM). Het doel van deze meting is om scholen informatie te bieden voor het besturen van hun eigen organisatie. De meting is uitgevoerd door Stichting Edudat, een landelijk onderzoeksbureau voor de kwaliteit van het onderwijs.

Oudertevredenheid