Pedagogisch klimaat

Fides

Samen bouwen aan Zelfvertrouwen

Waarom Fides:
Het aanleren van Sociale Vaardigheden en werken aan Sociaal-Emotionele ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Sociale Vaardigheden/Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal: leerlingen, leerkrachten én ouders.

Bovenstaande is voor ons de reden geweest om te kiezen voor Fides. 'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. De werkwijze is ontwikkeld door Henk en Ingrid de Visser.


Basisschool Het Molenven en Fides: Het team heeft in een teamcursus geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Henk de Visser. Het team werd zo vertrouwd gemaakt met de werkwijze en symbolen van Fides.
Onze school ontving in het jaar 2019 het Fides-certificaat. Om de twee jaar wordt gecontroleerd of de school zich nog steeds houdt aan de gemaakte afspraken.

Voor meer informatie: https://www.fides-wbt.com/