Schoolinfo

 

  • Veilige leeromgeving: onderzoek van o.a. J. Hattie (2009) laat zien dat een positief groepsklimaat en een positieve relatie met de leerkracht een voorwaarde is om tot ontwikkeling te komen. Sterker nog, beide factoren dragen in belangrijke en positieve mate bij aan de leerontwikkeling van uw kind. Voor het Molenven staat voorop dat elk kind met plezier naar school gaat. Wij stimuleren een positief en veilig groepsklimaat.  

 

  • Betekenisvolle leeromgeving: In de kleutergroepen wordt er vanuit de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs het onderwijs thematisch aangeboden. Vanaf groep 3 zal de werkwijze worden doorgetrokken door tijdens wereldoriëntatie ook thematisch te werken. Op deze wijze wordt er voor de leerlingen een betekenisvolle leeromgeving gecreëerd, waarin er ruimte is voor het zien, ervaren en ontdekken van verbanden tussen de leerstof. Op deze manier sluit Het Molenven aan bij verschillende inzichten vanuit het lerende brein

 

Toelichting:

  • Het brein bouwt kennis op in een netwerk. Het spelen, leren en ontdekken tijdens thema’s sluit hier op aan (kennis wordt gebouwd op bestaande kennis en aan elkaar gekoppeld)
  • Informatie wordt makkelijker in het lange termijn geheugen opgeslagen wanneer het kind kan ervaren, beleven, ontdekken (episodisch geheugen). Zeker wanneer dit op oudere leeftijd (vanaf de middenbouw) gekoppeld wordt aan feitenkennis en of leerstrategieën (semantisch geheugen). Juist tijdens het werken in thema’s is er voor het kind ruimte om te spelen, te ervaren, te ontdekken, te onderzoeken en leren de kinderen vaardigheden, die ze tijdens de basisvakken leren toe te passen.