Ons team

Op basisschool Het Molenven werkt een betrokken en enthousiast team. Samen creëren wij een veilige en stimulerende leeromgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Onze leerkrachten zien de leerbehoeftes van kinderen en spelen hier doelgericht op in. Kinderen worden actief betrokken bij de lessen waarbij samenwerking centraal staat. De leerkrachten motiveren de kinderen om samen tot creatieve oplossingen te komen. Elke dag opnieuw stimuleren wij onze leerlingen om het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen!

Een leerkracht van Het Molenven:

  • stimuleert verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces;
  • heeft naast een educatieve rol ook een coachende rol;
  • stimuleert kinderen om zelfstandig tot oplossingen te komen;
  • biedt een duidelijke structuur waarin individuele inbreng wordt gestimuleerd;
  • heeft oog voor de verschillen tussen kinderen en respecteert deze;
  • streeft naar een optimale wisselwerking tussen kind, school en ouders met betrekking tot de opvoeding van het kind;
  • staat open in de samenleving en denkt in kansen en mogelijkheden.
  • Is gericht op een leven lang leren en is actief in het volgen van nieuwe ontwikkelingen en het tot zich nemen van informatie;
  • Is naast het volgen van scholing of training die voor het hele team wordt ingezet, ook gericht op de persoonlijke ontwikkeling binnen het vak