Visie en missie

De visie van Het Molenven:

Wij bereiden het kind optimaal voor op de toekomst en gaan uit van wat ieder kind nodig heeft.

 

We realiseren dit in een passende leeromgeving waarin:

  1. kinderen leren vertrouwen op zichzelf en anderen
  2. kinderen regie hebben over eigen leren en gedrag vanuit zelfverantwoordelijkheid
  3. kinderen leren in een betekenisvolle context
  4. kinderen uitgedaagd worden en creatieve ruimte krijgen in denken en doen