Onderwijs op maat

Wij vinden dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om zich te ontwikkelen en zijn talenten te ontplooien. Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed op school. Maar soms heeft een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer begaafd is en wellicht meer uitdaging zoekt of doordat een beperking of gedragsproblemen het leren in de weg staan.

Verrijkingsonderwijs voor kinderen met een voorsprong

Het verrijkingsonderwijs op het Molenven biedt de leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong laten zien een aangepast programma aan. Dit aangepaste programma bestaat uit een deel van de lesstof van het leerjaar aangevuld met materiaal die de grotere denkstappen van de leerling aanspreekt. Ook is er een verrijkingsgroep waar deze gelijkgestemde leerlingen samenkomen om te werken aan opdrachten en projecten passend bij de thema's van Jeelo.

Deze leerlingen worden gesignaleerd door leerkrachten o.a. middels de jaarlijkse signalering van onze vragenlijst van Sidi (signaleringsinstrument voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) en/ of de resultaten/ observaties in de klas. Ook kan er een signalering vanuit ouders of vanuit een onderzoeksverslag volgen. De verrijkingsleerlingen worden jaarlijks gevolgd om te evalueren of het onderwijsprogramma nog passend is.

Passend onderwijs voor kinderen met een bijzondere onderwijsondersteuning

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met de ouders. Vaak kan de leerkracht de benodigde extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die de onderwijsondersteuning coördineert op onze school.

Is er meer nodig, dan bekijken wij met ons samenwerkingsverband de Meijerij welke oplossingen er mogelijk zijn.