Vakken en vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden vanuit een stevige basis

We bieden onze leerlingen een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven. Door ons unitonderwijs ontwikkelen de kinderen een probleemoplossende, ondernemende en onderzoekende houding. Zij ontwikkelen vaardigheden die in de 21e eeuw erg nuttig en nodig zijn, zoals kritisch-, probleemoplossend en creatief denken en mediawijsheid. Onze leerlingen worden uitgedaagd door het beste onderwijs met moderne leerlijnen. Zo geven we Engels en maken wij voor ons onderwijs gebruik van de nieuwste technologie. Hoe doen we dat: samenwerken in verschillende groepjes binnen thema’s, betekenisvol leren door informatie op te zoeken en toe te passen. Zelf op zoek gaan naar oplossingen, leren doelen stellen in eigen leerproces, kindgesprekken voeren, je eigen werk leren plannen in een weektaak, Ontdeklab gericht op wetenschap en techniek, werken met iPads. Moderne methoden.

ICT, wetenschap en techniek

Ook ICT, wetenschap en techniek spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. In ons Ontdeklab leren kinderen omgaan met materialen waarmee zij hun technische en wetenschappelijke vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast werken we veel met digitale hulpmiddelen, waarbij ze bijvoorbeeld ook leren programmeren. In alle units wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden, vaste computers en iPads.

Methode Jeelo voor wereldoriëntatie

Voor de wereldoriëntatievakken werken we met de methode Jeelo. Een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en verkeer gekoppeld zijn. Binnen Jeelo werken we met schoolbrede thema’s waarin elke unit een eigen aanbod verzorgt. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de specifieke leeftijdsgroep: omgaan met elkaar, zorgen voor dieren, het maken van je eigen product.

Klaar voor de samenleving van de toekomst!

Onze lessen zijn interactief en kinderen leren samen creatieve oplossingen te bedenken. Wij spelen doelgericht in op de nieuwste ontwikkelingen zodat kinderen optimaal worden voorbereid op de samenleving van de toekomst!