Ons unitonderwijs

Bij ons unitonderwijs wordt het werken in alleen reguliere klassen vervangen door het werken in drie basisgroepen per unit, gecombineerd met groepsdoorbrekend werken in de units. Naast de leerkrachten van de basisgroepen, zijn op het leerplein ook onderwijsassistenten werkzaam. Zij begeleiden kinderen tijdens de verwerking van de lesstof nadat deze leerlingen de instructie hierover hebben gehad van de leerkracht.

De ervaringen van leerkrachten met deze vorm van organiseren zijn landelijk gezien positief. Er is volgens hen meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze metacognitieve vaardigheden ontwikkelen, zoals leren leren. Deze algemene conclusie wordt ook door ons gedeeld.

Deze structuur zetten wij in vanaf de groepen 3/4 dus vanaf unit 2. De kleutergroepen zijn vaste groepen en wisselen niet van leerkracht of van ruimte. Wel worden al enkele groepsdoorbrekende activiteiten gedaan op het speel- leerplein zodat kinderen elkaar leren kennen en spelenderwijs kennis maken met het groepsdoorbrekend werken.

Dit ziet er als volgt uit:

De grote voordelen van het werken in units zijn:

  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.
  • Doordat leerkrachten en onderwijsassistenten dagelijks intensief samenwerken, ontstaat er een open leercultuur

 

Begrippen

Unit

Een eenheid van drie samenwerkende basisgroepen en een bijbehorend leerplein.

Basisgroep

Een eenheid van twee gemengde jaargroepen, onder eindverantwoordelijkheid van één leerkracht of duo

Instructiegroep

Een eenheid van een groep kinderen die instructie ontvangen op een zelfde niveau of over hetzelfde onderwerp

Heterogeen

Een groep leerlingen die is samengesteld uit leerlingen behorend bij diverse jaargroepen

 

 

Enkele artikelen die aansluiten bij onze keuze voor en visie op het belang van groepsdoorbrekend werken en de manier waarop wij dit vorm geven:

https://www.linkedin.com/pulse/10-vragen-over-de-implementatie-van-groepsdoorbrekend-machiel-karels

https://www.linkedin.com/pulse/van-methodeslaaf-naar-didactisch-expert-machiel-karels/