Unitstructuur

Het Molenven is een basisschool met inspirerend eigentijds onderwijs. Wij werken niet met lokalen, maar met units. Units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units.

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs

Het team van Het Molenven is erg enthousiast over deze nieuwe manier van organiseren van unitonderwijs waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan in het huidige reguliere onderwijs. De tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven, is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach in kern- of basisgroepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen." Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. Het team als team voor iedereen daar gaat het om.

Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs?

  • Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.
  • ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen.
  • Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene medewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak-taal problematiek. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen.
  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
  • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

Flexibel

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op basisschool Het Molenven mag elk kind zichzelf zijn. Ook uw zoon of dochter is welkom!

Organisatie:

 

Het basisonderwijs van Het Molenven bestaat uit vier units. De kinderen van de groepen 1 en 2 vormen samen Unit 1, de kinderen van groep 3 en 4 vormen unit 2, de kinderen van groep 5 en 6 vormen unit 3 en de kinderen van groep 7 en 8 vormen unit 4. In de units zijn de basisgroepen van de leerlingen. Daar hebben ze een vaste leerkracht.

Unit 1

Unit 1 zit met zijn allen in één ruimte waar gespeeld en gewerkt kan worden. We werken hier vanuit de principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs waarbij de kinderen leren door spel. De ruimte is uitdagend ingericht. Soms wordt er in een klein groepje gewerkt, soms is er tijd voor de groep als geheel. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn blij met deze manier van werken.

Unit 2, 3 en 4

In Unit 2, 3 en 4 krijgt elke groep instructie op niveau. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een weektaak. De leerlingen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken. De kinderen zijn erg enthousiast over deze manier van werken.