Oudervereniging

Op het Molenven zijn ouders zeer actief betrokken bij tal van activiteiten. Culturele thema’s, catechese, sportmanifestaties, schoolreis, en niet te vergeten feesten zoals Kerstmis, carnaval en het zomerfeest ter afsluiting van het schooljaar zijn onderwerpen waar veel ouders zich mee bezighouden. Vele activiteiten worden in nauwe samenwerking met het schoolteam georganiseerd door de oudervereniging.Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking en de communicatie tussen ouders en het schoolteam. Ook helpt de oudervereniging bij activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen ten goede komen. Structurele samenwerking tussen ouders en team is belangrijk; het zorgt voor nieuwe impulsen en maakt de school zoals die is. In principe zijn alle ouders lid van de oudervereniging. Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd waar met de ouders ideeën en plannen worden besproken. Het bestuur van de oudervereniging telt 5 leden die gekozen worden door de leden (de ouders). Het bestuur heeft een belangrijke signalerende functie en ze treedt op als schoolvertegenwoordiging bij speciale aangelegenheden. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar; u bent daarbij als toehoorder van harte welkom. De vergaderdata worden via Schoudercom bekend gemaakt.

Voorzitter:  Jasper Lagro
Penningmeester: Gijs Vosmer
Activiteitencommissie: Ellen Vos
Communicatie: Sandra Bouwman
Aspirant-leden: Mike de Beer en Leon Vos

 
Notulen OV 21.03.2016