Zon Jongen Meisje

Verrijkingsgroep

 

 

 

  
           Juf Jessica

 

Op onze school bieden wij de leerlingen met een (mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong of waarbij er sprake is van (hoog) begaafdheid passend onderwijs.

Aanbod in de klas:

Op onze school krijgen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1/2 een aanvulling op het aanbod in de klas. Vanaf groep 3 werken we op het Molenven volgens het principe van compacten en verrijken. Dat wil zeggen dat de leerling minder stof vanuit de methode gaat aanbieden omdat deze leerling op dit vakgebied voor loopt in vergelijking met de gemiddelde leerling. Deze leerling heeft minder behoefte aan instructie en inoefening van de leerstof dan een gemiddelde leerling op een nieuw onderdeel van de leerstof. Het SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft routeboekjes ontwikkeld die aangeven elke stof leerlingen minimaal moeten maken om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen, vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Deze routeboekjes zijn de basis voor de bepaling welk werk van de methode de verrijkingsleerlingen maken. Dit wordt aangevuld met instructie en inoefening van de onderdelen die de leerlingen niet voldoende hebben gemaakt op de toets die voorafgaand aan het blok is gemaakt.

In de praktijk wil dit zeggen dat de leerling voorafgaand aan een hoofdstuk de methodetoets maakt. Op deze manier kan bekeken worden of de leerling een onderdeel nog niet beheerst. Dit onderdeel kan dan op de weektaak/ weekoverzicht (vanaf groep 4) ingepland worden als klassikale instructie. De leerling volgt de reguliere instructie met de rest van de klas mee. Indien de leerling de toets goed maakt, hoeft deze leerling geen extra instructies te volgen. Dat betekent dat de leerling iedere les een verkorte instructie mee doet en vervolgens aan zijn eigen taak verder kan werken. Op deze taak staan ingekorte methode-opdrachten aangevuld met verrijkingswerk.

Aanbod buiten de groep, de verrijkingsgroep:

Voor wie is de verrijkingsgroep:

De verrijkingsgroep wordt vaak gevormd door een groep leerlingen die bovengemiddeld (kunnen) presteren in de klas en waarbij uit intelligentieonderzoek of intern onderzoek blijkt dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of mogelijke(hoog)begaafdheid. Vaak betreft het leerlingen die door hun ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid meer nodig hebben dan dat binnen het reguliere schoolwerk en het verrijkingsaanbod binnen de groep geboden kan worden. Indicaties kunnen zijn:

 • Verrijkingsaanbod blijkt te eenvoudig: de leerling blijft steken op het niveau van informeel leren en krijgt op deze manier niet voldoende mogelijkheden geboden om goede leer- en werkstrategieën te ontwikkelen.
 • Motivatieproblemen.
 • Problemen in de ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.
 • Onderpresteren.
 • De leerlingen heeft behoefte aan contact met gelijkgestemden. 
             

Hoe ziet de organisatie eruit:

De verrijkingsgroep biedt de leerlingen de mogelijkheid om 1 keer per week bij elkaar te komen met gelijkgestemden.

De verrijkingsgroep is verdeeld over 3 periodes 

 • Periode 1: Na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie
 • Periode 2: Na de kerstvakantie tot aan de meivakantie
 • Periode 3: Na de meivakantie tot aan de zomervakantie
 • Na afloop van iedere periode is er voor ouder(s/verzorger(s) de mogelijkheid om de resultaten te bewonderen in het verrijkingslokaal.

De verrijkingsgroepen zijn opgesplitst in themagroepen en vaardighedengroepen

 • Een themagroep bestaat uit 2 verschillende mogelijkheden:
  • Werken aan een project
  • Werken met MI kaarten.
 • Bij een vaardighedengroepen wordt er gewerkt aan een specifieke vaardigheid, zoals ‘leren leren’, ‘leren plannen’ en/of ‘sociale vaardigheden’.

 

         

Binnen de themagroepen en vaardighedengroepen is een jaarlijks terugkerende opbouw te zien:

Themagroepen

MI-kaarten                           groep (2),3-4 ontdekken 1     groep 5-6, ontdekken 2

MI-kaarten                           groep 5-6, Voeding                groep 7-8, De Bakkerij

Project                                 groep 5-6, De wereld             groep 7-8, Europa

Project                                 groep 5-6, Het weer               groep 7-8, Het reisbureau

 

Vaardighedengroepen                                           

Leren leren                              groep 7

Leren plannen                         groep 7-8

Sociale vaardigheden             verschillende samenstellingen mogelijk.

 

Dit schooljaar loopt er ook een pilot met groep 1, 2 en 3.