Zon Jongen Meisje

Werken met thema's

Leerlingen leren als zij gemotiveerd en betrokken zijn en als zij zelf het nut zien van wat zij leren. Daarom werken wij vanuit thema’s en activiteiten die de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze leerlingen prikkelen.

Bij deze thema’s en activiteiten staat de ‘echte wereld’ centraal. De betrokkenheid van de leerlingen is daardoor groot. Echte spel- en onderzoeksactiviteiten waar leerlingen van en met elkaar leren zorgen voor een betekenisvolle inhoud, waarbij de leerkracht een bemiddelende rol inneemt. Echte problemen en kwesties zorgen voor kritisch handelen en denken.

Thematisch werken in unit 1

Een voorbeeld van een thema is:

Thema Bouwmarkt

Bij de kleuters stimuleren we de ontwikkeling van de leerlingen door middel van het spel. We bespreken en verdelen de rollen zoals bijvoorbeeld magazijnmedewerker, de verkoper en de klant. Hier komt veel bij kijken, want de leerlingen spelen de echte wereld na. Zo heten de medewerkers van de bouwmarkt de klant welkom, vragen zij wat de klant nodig heeft, maar moet er ook gedacht worden aan het afrekenen van de artikelen. En er worden naamkaartjes voor de artikelen gemaakt, kleuren worden benoemd en ook begrippen als erop eronder enzovoort. De juf ondersteunt bij het opschrijven van letters en cijfers als dat nodig is.

We organiseren ook regelmatig een excursie die past bij het thema zoals het bezoeken van een bouwmarkt. Deze keer kwam een vader van een leerling met een bus vol gereedschap naar school. De leerlingen vonden het indrukwekkend en interessant om een kijkje te nemen in de bus. Op allerlei manieren zijn de leerlingen bezig binnen het thema.

Thematisch werken in unit 2, 3 en 4

Jeelo

Voor de wereldoriëntatievakken werken we met de methode Jeelo. Een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en verkeer gekoppeld zijn. Binnen Jeelo werken we met schoolbrede thema’s waarin elke unit een eigen aanbod verzorgt. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de specifieke leeftijdsgroep: omgaan met elkaar, zorgen voor dieren, het maken van je eigen product. Lees hier meer over de methode Jeelo https://www.jeelo.nl/

Voorbeelden van thema’s en activiteiten zijn:

Omgaan met natuur

Tijdens het thema ‘omgaan met natuur’ in de groepen 5 en 6 onderzoeken de leerlingen planten en dieren in hun omgeving, waardoor ze kennis opdoen over de natuur.  De natuur wordt de school binnen gehaald door het kiemen van bonen en het bestuderen van planten en de verschillende levenscyclussen. Het thema is uitermate geschikt om zelf de natuur in te gaan. Samen met de leerlingen gaan we op pad om te kijken wat de natuur ons allemaal te bieden heeft. Zo leren we de natuur rondom de school kennen en ontdekken welke dieren en planten er allemaal leven. 

Topo-opdracht

Leerlingen in groep 7 en 8 krijgen de opdracht om met een groepje een land te kiezen waar ze nog nooit zijn geweest en waar ze nog niet veel van weten. Op een poster tekenen ze het land met de belangrijkste plaatsen op de landkaart. Ook zoeken ze een aantal cultuurkenmerken van het land op en zetten dat op de poster. Daarnaast gaat het groepje op zoek naar een aantal gerechten waar het land om bekend staat. Soms wordt een recept gemaakt tijdens een kookactiviteit.