Leerlingenraad

 

We hebben op Het Molenven een leerlingenraad. Een leerlingenraad past uitstekend bij onze visie. Kinderen leren meedenken en praten en kunnen actief deelnemen aan het verbeteren van onze school.

Ieder schooljaar zijn er in september verkiezingen in de groepen 5 t/m 8. Elke groep kiest één leerling die hen mag vertegenwoordigen in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar met de directeur.

Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen bevorderen.

Ook is de leerlingenraad het oefenterrein in democratie van de school. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden.

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen en mag meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op Het Molenven plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van alle kinderen op school.