Zon Jongen Meisje

Vaardigheden en vakken

Vaardigheden en vakken

Om mee te komen in de huidige kennis- en informatiemaatschappij heb je aan taal, rekenen en andere traditionele schoolvakken niet langer genoeg. Kritisch leren denken, creatief problemen leren oplossen en met een computer en andere digitale middelen omgaan, zijn minstens zo belangrijk. Door deze vaardigheden toe te  passen ontdekken leerlingen hun talenten.

De vaardigheden van nu hebben we samengevat in 11 competenties:

Communiceren

Samenwerken

Probleemoplossend vermogen

Creativiteit

Kritisch denken

Sociale en culturele vaardigheden

ICT-basisvaardigheden

Informatievaardigheden

Mediawijsheid

Computational thinking

Zelfregulering


Een frisse en moderne kijk op onderwijs               

We bieden onze leerlingen een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven. Door ons groepsdoorbrekende onderwijs ontwikkelen de leerlingen een probleemoplossende, ondernemende en onderzoekende houding. 

Leerlingen leren bij ons om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, ze leren om doelen te stellen in hun eigen leerproces, en om stap voor stap hun eigen werk te plannen. 

ICT, wetenschap en techniek

ICT, wetenschap en techniek spelen een belangrijke rol op Het Molenven. Door het werken met onze ontdeklabmaterialen, leren leerlingen hun technische en wetenschappelijke vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast werken we veel met digitale hulpmiddelen, waarbij ze bijvoorbeeld ook de basisvaardigheden leren om te programmeren. 

Jeelo            

Voor de wereldoriëntatievakken werken we met de methode Jeelo. Een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en verkeer gekoppeld zijn. Binnen Jeelo werken we met schoolbrede thema’s waarin elke unit een eigen aanbod verzorgt. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de specifieke leeftijdsgroep: bijvoorbeeld omgaan met elkaar, zorgen voor dieren en het maken van je eigen product.

Klaar voor de samenleving van de toekomst!

Onze lessen zijn interactief en leerlingen leren samen creatieve oplossingen  bedenken. Wij spelen doelgericht in op de nieuwste ontwikkelingen zodat leerlingen optimaal worden voorbereid op de samenleving van de toekomst!

Sport

Op Het Molenven hebben we bewust gekozen voor een vakdocent gym. Hij draagt zorg voor goede en vooral ook leuke lessen met een doordachte opbouw.

Essentieel is dat onze leerlingen plezier krijgen en plezier houden in sporten en bewegen, omdat dat de beste garantie is om later te blijven bewegen. De basisschoolleeftijd wordt gezien als een kritieke fase voor de ontwikkeling van een actief bewegingspatroon. 

Naast de wekelijkse gymlessen besteden we ook aandacht aan bewegend leren door bijvoorbeeld regelmatig spelling- en rekenlessen in het bos te geven.

Onze school neemt ook fanatiek deel aan verschillende schoolsporttoernooien in Vught zoals het zwemtoernooi en voetbaltoernooi.