Medezeggenschapsraad

Basisschool Het Molenven heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van ouders en teamleden, die samen met een directielid vergaderen. De zittingsduur voor MR-leden is drie jaar.

Taken van de MR

Binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de Medezeggenschapsraad (on)gevraagd advies aan de directie over zaken die de school betreffen. Daarnaast is voor veel zaken instemming nodig van de MR. Voorbeelden van items die jaarlijks passeren zijn de begroting, het jaarverslag, personeelsinzet, het schoolplan, samenwerking en/of –voeging met andere scholen, etc. Voor een volledig overzicht kunt u het MR-reglement raadplegen, dat aanwezig is op school.

De MR vergadert gemiddeld één keer per 6 weken, waarbij de geplande dagen en notulen openbaar worden gemaakt via Schoudercom. Indien gewenst kunt u de vergaderingen bijwonen.

Graag maken wij u er op attent dat de MR openstaat voor uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de leden of mailen naar: medezeggenschapsraad@molenven.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Bij school overstijgend beleid wordt door het bestuur van de Stichting de Leijestroom, gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden voorgedragen door de MR-leden van de diverse scholen. Totaal heeft de GMR 16 leden. De directeur van de school voert namens het bestuur overleg met de MR. De Algemeen Directeur van de Stichting, voert namens het bestuur overleg met de GMR. Afhankelijk van de onderwerpen schuiven daar eventueel bestuursleden bij aan.

MR leden

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 leerkrachten.

De leden van de MR: Paul Verheijen (vz), Marjolijn Beukers, Bob Scheffer, Roland Baks en Jacqueline Stassen