Zon Jongen Meisje

Onderwijs op maat

Wij vinden dat iedere leerling de mogelijkheid moet krijgen om zich te ontwikkelen en zijn of haar talenten te ontplooien. Met de meeste leerlingen gaat het gelukkig goed op school. Maar soms is er extra ondersteuning of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een leerling meer begaafd is en wellicht meer uitdaging zoekt of doordat een beperking of gedragsproblemen het leren in de weg staan.

Passend onderwijs voor leerlingen met een bijzondere onderwijsondersteuning

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met de ouders. Vaak kan de leerkracht de benodigde extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die de onderwijsondersteuning coördineert op onze school.

Is er meer nodig, dan bekijken wij met ons samenwerkingsverband de Meierij welke oplossingen er mogelijk zijn.

Meer informatie over het verrijkingsonderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong klik hier