Zon Jongen Meisje

Verrijking

Verrijkingsonderwijs 

Het verrijkingsonderwijs op het Molenven biedt de leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong laten zien een aangepast programma aan. Dit aangepaste programma bestaat uit een deel van de lesstof van het leerjaar aangevuld met materiaal die de grotere denkstappen van de leerling aanspreekt. Ook is er een verrijkingsgroep waar deze gelijkgestemde leerlingen samenkomen om te werken aan opdrachten en projecten passend bij de thema's van Jeelo.

Deze leerlingen worden gesignaleerd door leerkrachten o.a. middels de jaarlijkse signalering van onze vragenlijst van DHH PO (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) en/ of de resultaten/ observaties in de klas. Ook kan er een signalering vanuit ouders of vanuit een onderzoeksverslag volgen. De verrijkingsleerlingen worden jaarlijks gevolgd om te evalueren of het onderwijsprogramma nog passend is.