Zon Jongen Meisje

Unitonderwijs

Door unitonderwijs voel je je thuis op Het Molenven

Basisschool Het Molenven is opgebouwd uit vier units. De units bestaan uit een aantal basisgroepen waarin leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Elke basisgroep heeft een eigen leerkracht die veiligheid en houvast biedt voor de leerlingen. Door de vaste basisgroep, behouden we het positieve van het bouwen aan sociaal- emotioneel welbevinden in een vaste groep. In de units werken we daarnaast groepsdoorbrekend en sluiten we daarmee aan bij de vaardigheden van nu.

Leerkracht als coach

De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt leerlingen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen.

“Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen?” 

Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. Op deze manier stimuleren wij onze leerlingen om problemen zelf op te lossen.

Voordelen van unitonderwijs          

Doordat leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samenwerken, leren leerlingen van elkaar. Onze leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Voor onze leerlingen is dit top, omdat ze zo het beste krijgen van wat iedere leerkracht te bieden heeft. leerlingenwerken niet alleen aan hun ontwikkeling in de eigen basisgroep maar ook in kleinere (instructie)groepen. Leerlingen werken dan samen op hun eigen niveau en aan hun eigen doelen. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten en onderwijsassistenten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Doordat zij dagelijks intensief samenwerken, ontstaat er een open leercultuur. 

Unit 1: de leerlingen van groep 1 en 2 

De groepen 1 en 2 hebben een eigen klaslokaal en wisselen nog niet van ruimte en leerkracht. Jonge leerlingen zijn voor het gevoel van emotionele veiligheid nog sterk afhankelijk van een vaste groepsruimte, vaste groepssamenstelling en een vaste leerkracht. De groepen spelen samen buiten en doen soms activiteiten samen op het speelleerplein. Zo maken zij met kleine eerste stapjes kennis met het groepsdoorbrekend werken. 

Ontwikkeling

In de kleutergroepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de visie van ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Dit houdt in dat we het leren in het spel brengen. Het doel is dat de leerlingen het gevoel hebben dat ze leren en zo stimuleren we hun ontwikkeling. 

Werken in hoeken                

In de groepen zijn vaste hoeken zoals de bouwhoek en de huishoek. We werken met leuke en leerrijke thema’s die ongeveer 6 weken duren. De thema’s komen terug in de hoeken. Leerlingen richten de hoeken tijdens die weken steeds uitgebreider in en nemen hiervoor vaak ook spullen van thuis mee. Op deze manier brengen we de echte wereld naar binnen. Ook nemen we leerlingen mee de echte wereld in door een excursie binnen een thema te organiseren.


Unit 2: de leerlingen van groep 3 en 4

Deze unit bestaat uit 3 gemengde basisgroepen 3 en 4. Om de overgang van de kleuters naar unit 2 niet te groot te maken, zetten we sterk in op handelend leren. Vanaf unit 2 werken we groepsdoorbrekend, wat betekent dat leerlingen van verschillende leerkrachten les krijgen in verschillende lokalen. Naast de instructie in de drie lokalen, werken leerlingen soms ook zelfstandig op het leerplein in kleine groepjes.

Spelend en handelend leren

Naast de methodes en lesstof uit een boek maken we ook gebruik van concrete materialen en leren onze leerlingen ook taal, spelling en rekenen met behulp van spellen en andere materialen. In plaats van leerlingen alleen getallen te laten opschrijven, zijn er ook grote cijferkaarten waarmee leerlingen een cijferreeks op de grond kunnen leggen. Leerlingen krijgen ook taal-, spelling- en rekenlessen in het bos.

Leerrijke inrichting

De lokalen zijn zo ingericht dat per lokaal alle materialen aanwezig zijn binnen dat domein. Leerlingen worden zo ondergedompeld in het rekenen, taal/spelling en lezen. Iedere leerkracht geeft les in een vast vakgebied oftewel domein waardoor de leerkracht steeds verder kan verdiepen en de ontwikkeling van leerlingen goed kan volgen.

Weektaak

Leerlingen leren hier voor het eerst werken met de weektaak in de vorm van een doelenkaart. Hierop staat schoolwerk wat verplicht is die week en aan welke doelen wordt gewerkt. Zo leren leerlingenal op jonge leeftijd om hun werk te plannen en hun eigen ontwikkelproces te volgen. 

Unit 3: de leerlingen van de groepen 5 en 6 

Deze unit bestaat uit 2 gemengde basisgroepen 5 en 6. Deze groepen krijgen instructie in hun eigen jaargroep. De instructies worden verspreid gegeven in drie lokalen. Op het leerplein werken leerlingen zelfstandig aan hun schoolwerk. Er werken meer leerlingen op het leerplein. Ook de weektaak wordt uitgebreid ten opzichte van de doelenkaart in unit 2. We ervaren zo dat leerlingen steeds zelfstandiger zichzelf ontwikkelen.

Unit 4: de leerlingen van de groepen 7 en 8 

Deze unit werkt op dezelfde manier als unit 3. De zelfstandigheid in het plannen van werk en het samenwerken in groepjes wordt verder uitgebreid en gestimuleerd als goede voorbereiding op de middelbare school. Leerlingen leren zelf hun tijd te plannen om alle opdrachten af te maken.

Ervaringen unitonderwijs

De ervaringen van leerkrachten met deze vorm van onderwijs zijn landelijk gezien positief. Er is meer ruimte voor maatwerk en voor een betere uitleg van de lesstof. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT goed leren gebruiken, zichzelf en een onderwerp leren presenteren en dat ze metacognitieve vaardigheden ontwikkelen, zoals leren leren. Deze algemene conclusie wordt ook door ons gedeeld.

 

Enkele achtergrondartikelen leest u hier:

10 vragen

https://www.linkedin.com/pulse/10-vragen-over-de-implementatie-van-groepsdoorbrekend-machiel-karels

Didactisch expert

https://www.linkedin.com/pulse/van-methodeslaaf-naar-didactisch-expert-machiel-karels/