Zon Jongen Meisje

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat 

Op basisschool Het Molenven gaan we respectvol met elkaar om. Leerlingen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. Want er gelden in onze school duidelijke (omgangs-) regels. We maken hiervoor gebruik van een methodiek voor sociaal- emotionele weerbaarheid Fides.

Fides

Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Het is iets dat ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal: leerlingen, leerkrachten én ouders.

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpen om leerlingen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. 

We werken met het leerlingvolgsysteem Scol om een aantal keer per jaar het sociaal- emotionele welbevinden van kinderen in kaart te brengen. 

Klik hier voor meer informatie https://www.fides-wbt.com/

Klik hier voor de Fides ouderavond

Klik hier voor protocol sociale weerbaarheid

Kllik hier voor de flyer Fides weerbaarheid