Zon Jongen Meisje

Samenwerkingspartners

Plaza Cultura

Plaza Cultura is het aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie op de basisschool. Het doel van Plaza Cultura is om leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling mee te geven.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de gemeente Vught en St Michielsgestel vinden we cultuureducatie belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dat doen we met de Cultuurloper van KunstLoc en Erfgoed Brabant.

De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangen en doorlopend activiteitenprogramma. Plaza Cultura begeleidt, als CMK intermediairs, 21 scholen in onze gemeenten in dit traject.

Meer informatie over Plaza Cultura vind je op: www.plazacultura.nl

MOVE Vught

“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht enige beperking.

MOVE Vught bestaat uit de drie Buurtsportcoaches, Jeroen Leenders, Valentine Kortbeek en Mike Wiersema. Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden zij hierbij ondersteunt door MBO stagiaires ‘Sport en Bewegen’ van het Koning Willem 1 College en door HBO studenten van de Fontys Sporthogeschool.

Samenwerking MOVE en de basisschool:

MOVE zet zich in voor het aanbieden van buitenschools sport- en beweegaanbod voor de kinderen van de Vughtse basisscholen.

Zo biedt MOVE een lessen aanbod voor de gymlessen op onze school. Verder doen wij via MOVE mee aan de jaarlijkse Dance battle.

Meer lezen over MOVE, kijk dan eens op de website www.movevught.nl

Partou Kinderopvang en logo

Aan de rand van Vught, grenzend aan de bossen en heide, vind je ons kinderdagverblijf Koninginnelaan 1a. Onze opvang is gevestigd in ‘Het Kwartier’, een mooi jong gebouw met transparante ruimtes, aan de rand van de wijk Stadhouderspark. Iedere groepsruimte heeft een eigen deur naar onze speelse tuin. Hier leven de kinderen zich uit met de wilgentunnel en het ontdekpad. Ook binnen is veel ruimte om te spelen, bijvoorbeeld in het ruime speellokaal waar we een leuk klim- en klauterparcours uitzetten.

https://www.partou.nl/kinderopvang/vught/kinderdagverblijf-koninginnelaan-1a

https://www.partou.nl/kinderopvang/vught/peuteropvang-koninginnelaan-1a

Samenwerkingsverband de Meierij

http://www.demeierij-po.nl/voor-ouders/

Alle scholen in De Meierij werken samen binnen drie werkgebieden, de zogenoemde ondersteuningseenheden. De werkgebieden maken onderling afspraken over onderwijsondersteuning en worden daarbij geleid door ondersteuningsmanagers. 

  1. Oudersteunpunt

Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links kunt u op de website vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

  1. De poster ‘basisondersteuning’ te vinden op de website van het verband: Meijerij-PO_A3-poster-ondersteuning_v3.pdf (demeierij-po.nl). Bij deze poster is een notitie geschreven die toelichting geeft op de poster en beschrijft hoe ondersteuning is geregeld binnen PO de Meierij: Notitie-ondersteuning-binnen-SWV-PO-de-Meierij.pdf (demeierij-po.nl).

 

Primair onderwijs in De Meierij

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend Onderwijs, noemen we dat. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij zorgt dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms is dat op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat.

Wat precies de route is die in deze situaties gevolgd wordt en wat hierin voor u als ouders belangrijk is staat beschreven in onderstaande brochure.