Zon Jongen Meisje

Engels

In de kleutergroepen wordt Engels spelenderwijs aangeboden aan de hand van thema’s waar liedjes, spelletjes en woordjes aan bod komen. Bobo the Rockstar komt hierbij als herkenbare figuur doorlopend terug.

Ook in de hogere groepen krijgen leerlingen wekelijks Engelse les. Ons belangrijkste doel is om ons te richten op de spreekvaardigheid. 

Groove.me is een complete, digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

Klaar voor de middelbare!

We zorgen er op Het Molenven voor dat leerlingen met een goede basis Engels naar de middelbare school gaan. Van de middelbare scholen horen we terug dat de leerlingen van Het Molenven met een goede basis Engels op de middelbare school starten.

Lees hier meer over groove me https://groove.me/zo-werkt-grooveme/