Kleuteronderwijs

Ontwikkelingsgericht werken met de kleuters (OGO)

Ontwikkelingsgerichte visie op ontwikkelen en leren

Jonge kinderen bekijken de wereld vol bewondering en nieuwsgierigheid. Ze pakken de dingen vast, raken het aan en bekijken het van alle kanten. Dit vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid. Daarom werken wij in unit 1 vanuit de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Deze visie vormt de basis van het onderwijs in unit 1.

Betekenisvol onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten. Het gaat om activiteiten die herkenbaar zijn voor leerlingen en uitnodigen tot spel en onderzoek.

Hierbij wordt aangesloten op wat de leerling al weet, maar het moet wel nieuw en uitdagend zijn om van daadwerkelijk leren te kunnen spreken. De leerkracht vergroot de kwaliteit van het leerproces door te sturen in de richting van wat de leerling nu nog niet, maar straks wel in huis zal hebben.

Binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs ontmoeten leerlingen en leerkrachten elkaar in activiteiten die uitnodigend en spannend zijn.

Bijvoorbeeld tijdens het thema ‘restaurant’ leren de leerlingen samenwerken, problemen oplossen, netjes opruimen, een menu samenstellen, hoeveelheden berekenen en nog veel meer.

Activiteiten

Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen vijf kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn:
– Spelactiviteiten
– Constructieve en beeldende activiteiten
– Gespreksactiviteiten
– Lees- en schrijfactiviteiten
– Reken- en wiskundige activiteiten

Deze activiteiten worden gekoppeld aan thema’s.

Doorgaande lijn in de school

De kleutergroepen werken nadrukkelijk volgens de principes van OGO. Vanaf groep 3 worden methodes ingezet als bron voor het ontwikkelen van de belangrijke basiskennis op het gebied van rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie enz.

Ook in de groepen 3 t/m 8 wordt veel aandacht besteed aan betekenisvol leren, bijvoorbeeld binnen de thema’s van de methode Jeelo. Ook zetten we zoveel mogelijk coöperatieve werkvormen in en laten we de leerlingen naast het leren uit een boek, ook veel handelend leren.

We leren leerlingen om zelfstandig naar zelfverantwoordelijk leren te ontwikkelen. Stap voor stap leren zij om hun eigen werk te plannen en hun doelen te volgen.

Hier leest u meer over OGO bij kleuters:

http://www.ogo-academie.nl/wp-content/uploads/2013/02/130101_OGO_Special_Didactief.pdf