Zon Jongen Meisje

Sport

Op basisschool Het Molenven hechten we belang aan bewegen en sport.

Het doel van sport en bewegen is het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.

Met Sport/bewegen willen we kinderen breed introduceren in een bewegingscultuur.
Essentieel is dat kinderen plezier krijgen en plezier houden in bewegingslessen, omdat dat de beste garantie is om later te blijven deelnemen aan sportactiviteiten.

De basisschoolleeftijd wordt gezien als een kritieke fase voor de ontwikkeling van een actief bewegingspatroon. 

MOVE Vught biedt een pakket aan uitdagende gymlessen voor de kinderen op onze school. Meer over MOVE kunt u lezen onder het kopje Schoolinfo bij samenwerkingspartners.

Op Het Molenven hebben we bewust gekozen voor een vakdocent gym die zorg draagt voor een goede kwaliteit van de lessen.

Naast de wekelijkse gymlessen besteden we ook aandacht aan bewegend leren door bijvoorbeeld regelmatig spellings- en rekenlessen in het bos te geven.

Onze school neemt ook fanatiek deel aan verschillende schoolsporttoernooien in Vught zoals het zwemtoernooi en voetbaltoernooi.