Zon Jongen Meisje

Pedagogisch klimaat

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Nieuwsbrief Fides november 2020 vanuit unit 1

Op basisschool Het Molenven gaan we respectvol met elkaar om. Kinderen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. Want er gelden in onze school duidelijke (omgangs-) regels. We vertrouwen erop en werken eraan dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich aan deze regels houden. We maken hiervoor gebruik van een methodiek voor sociaal- emotionele weerbaarheid Fides.

Waarom Fides?
Het aanleren van Sociale Vaardigheden en werken aan Sociaal-Emotionele ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Sociale Vaardigheden/Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal: leerlingen, leerkrachten én ouders.

Bovenstaande is voor ons de reden geweest om te kiezen voor Fides. 'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. De werkwijze is ontwikkeld door Henk en Ingrid de Visser.

Basisschool Het Molenven en Fides: Het team heeft in een teamcursus geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Henk de Visser. Het team werd zo vertrouwd gemaakt met de werkwijze en symbolen van Fides.

Onze school ontving in het jaar 2019 het Fides-certificaat. Om de twee jaar wordt gevolgd of de school nog steeds op de juiste manier werkt met deze methodiek.

In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpen om kinderen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. Inmiddels zijn alle symbolen in de groepen volop in gebruik. Afbeeldingen van ‘de ballon’, ‘de dominostenen‘, ‘de rugzak’, ze hangen of staan allemaal in de basisgroepen.

Voor meer informatie: https://www.fides-wbt.com/

Fides ouderavond ( klik hier): op deze ouderavond werden ook ouders meegenomen in wat de methodiek in houdt