Samenwerkingsverband de Meijerij

Primair onderwijs in De Meierij

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend Onderwijs, noemen we dat. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij zorgt dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms is dat op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat.

Wat precies de route is die in deze situaties gevolgd wordt en wat hierin voor u als ouders belangrijk is staat beschreven in onderstaande brochure.