Zon Jongen Meisje

Kenmerken van ons onderwijs

Op het Molenven

 1. Staat een krachtig pedagogisch klimaat centraal
 2. Leren kinderen regie te hebben over het eigen leren en gedrag.
 3. Leren kinderen stap voor stap van zelfstandig naar zelfverantwoordelijk leren te komen
 4. Leren kinderen te vertrouwen op zichzelf en anderen.
 5. Leren kinderen hun creativiteit te ontwikkelen in denken en doen.
 6. Is het leren betekenisvol
 7. Werken we vanuit doelen
 8. Besteden we veel aandacht aan samenwerken en leren van elkaar
 9. Investeren we in het ontwikkelen van ICT-, techniek-, en wetenschapsvaardigheden
 10. Geven we zoveel mogelijk aandacht aan spelend, handelend en ontdekkend leren
 11. Hebben we veel aandacht voor cultuur-, kunst- en muziekactiviteiten
 12. Hechten we veel belang aan een goede samenwerking met ouders