Zon Jongen Meisje

Kernwaarden

 

Een veilige leeromgeving waarin kinderen, ouders en leerkrachten vanuit een positieve interactie met elkaar omgaan is de belangrijkste voorwaarde om tot maximale ontwikkeling te komen. De drie kernwaarden Wederzijds respect, Saamhorigheid en Zelfontplooiing staan hierbij centraal.

Bij de kernwaarden denken wij aan de volgende beschrijvingen:

 

Om de kernwaarden te expliciteren werkt het Molenven onder andere met de methode Leefstijl, een methode voor sociaal emotionele vorming. Leefstijl is een methode waarbij kinderen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij. Wekelijks voeren de kinderen activiteiten uit waarbij het besef van goed met elkaar omgaan versterkt wordt. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl stimuleert de ontwikkeling van de emotionele intelligentie.

In elke groep staan onderstaande zes thema’s jaarlijks centraal waarbij elk jaar dieper op het thema wordt ingegaan:

  • De groep, dat zijn wij (over de sfeer in de groep)
  • Praten en luisteren (over communicatie)
  • Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
  • Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
  • Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
  • Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)