Zon Jongen Meisje

Onze uitgangspunten

Wij bieden op Het Molenven gedegen, modern en kleinschalig onderwijs met veel aandacht voor de individuele kansen en mogelijkheden van de leerlingen.

Ruimte, structuur en duidelijkheid vormen voor ons een belangrijke basis om tot ontwikkeling te komen. Er gelden op Het Molenven duidelijke (omgangs-) regels. Er is vertrouwen dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich aan deze regels houden.

Op basisschool Het Molenven wordt respectvol met elkaar omgegaan. Kinderen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander.

Zelfstandig en onderzoekend leren, keuzes maken, samenwerken en creatieve ontwikkeling staan centraal.

Wij bieden eigentijds onderwijs dat uitdaagt en motiveert, onder andere door goed in te spelen op vaardigheden die belangrijk zijn in de huidige tijd zoals jezelf goed kunnen presenteren, samenwerken en creatief oplossingsvermogen. In de moderne samenleving leren mensen een leven lang. Ons onderwijs biedt kinderen hiervoor de optimale voorbereiding.

Uw kind is bij het Molenven dus in goede handen en wordt voorbereid op een succesvolle deelname aan de maatschappij.

De school telt ongeveer 300 leerlingen. Het schoolgebouw heeft grote, aantrekkelijke ruimtes, waar kinderen werken en elkaar ontmoeten. Het gebouw is zo ingericht dat er geleerd wordt in een vernieuwende, uitdagende leeromgeving.

We doen het samen!

Voor een optimale ontwikkeling van jullie kinderen is een goede relatie tussen ouders en school heel belangrijk. Samen dragen we bij aan een optimale ontwikkeling en welbevinden van alle kinderen.