Zon Jongen Meisje

Organisatie van het onderwijs

Een voorbeeld:

In een unit zitten 53 leerlingen uit groep 5/ 6. Soms zijn de lokaaldeuren open, soms dicht. We geven met drie leerkrachten leiding in de unit. Daarbij zijn er verschillende momenten in de ochtend of middag met extra ondersteuning door een ambulante leerkracht. Zij begeleidt het zelfstandig werken, bijvoorbeeld als een groepje taalinstructie krijgt op het digitale schoolbord of rekent op de tablets. De leerkrachten geven ondertussen instructie aan andere leerlingen, maken instructiefilmpjes, remediëren, enzovoort. De leerlingen zijn per vak ingedeeld in niveaugroepjes, waarbij ze niet aan hun leerjaar gebonden zijn. Door deze manier van onderwijs organiseren hebben wij extra handen beschikbaar voor de leerlingen.

In het oude systeem was het voor de leerkrachten soms lastig om alle leerlingen met hun verschillende niveaus in de grote groepen op maat te bedienen. Door functies op verschillende niveaus in te zetten, handelingsgericht te werken en ICT in te zetten zullen we het leerrendement kunnen verhogen. We zijn samen toegegroeid naar een open cultuur waarin we goed samenwerken en onderlinge communicatie en feedback heel belangrijk zijn. Door frequent en structureel unitoverleg en gebruik van ICT communiceren we efficiënt over ons handelen in ons onderwijs. We delen bestanden, houden contact via een Whatsapp-groep.

In de ontwikkeling naar unit-onderwijs bestaat de werkgroep innovatie waarin leerkrachten en leden van het managementteam de onderwijsontwikkelingen, de organisatieverandering en onze visie op leren monitoren. Binnen de veiligheid van de school hebben we zo een leergemeenschap van het team, de kinderen en de ouders. We leren met en van elkaar. De directeur en het team van leerkrachten gelooft in het anders organiseren van het onderwijs. Ook de ouders worden meegenomen in het vernieuwde onderwijsproces waarin, anders dan ze gewend zijn, hun kinderen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces krijgen.